Close

Wij zoeken Buurtbemiddelaars. Iets voor u?

Ja, ik meld me  aan voor een oriënterend en vrijblijvend gesprek over het werk van Buurtbemiddelaar.

Vaak gaat het samenleven goed. Soms lukt dat niet en komen buren er niet meer uit. Buurtbemiddeling Walcheren van Stichting Welzijn Middelburg kan dan een oplossing bieden. Helpt u mee?

Meld u hier vrijblijvend aan en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. Vragen? Bel gerust: 0118 - 727025

Versterk ons team bij Buurtbemiddeling Walcheren!
Uitdagend & flexibel vrijwilligerswerk, een op maat gesneden training, uitstekende begeleiding en leuke collega's wachten op u!Lijkt u het leuk veel te leren over communicatie, kunt u goed luisteren, biedt u graag een helpende hand in conflictsituaties?

Waarom

Buurtbemiddeling?
Bij een reguliere buurtbemiddelingszaak gaan twee bemiddelaars op bezoek bij de verschillende partijen. Daarna wordt op een neutrale plaats (b.v. bij Ter Reede of Porthos) een bemiddelingsgesprek gehouden, waarbij de bemiddelaars het gesprek tussen de partijen leiden.
Vanwege het maatwerk dat buurtbemiddeling biedt kan het ook zijn dat een bemiddelaar bijv. gaat pendelen tussen twee buren. Allemaal afhankelijk van de bemiddelingsvraag én van de vaardigheden (en interesses) van de bemiddelaar.

Bijna de helft van de Nederlanders ervaart overlast in de buurt. De politie krijgt tienduizenden meldingen per jaar over burenruzies. Een groot deel daarvan bestaat uit geluidsoverlast, voornamelijk kleine irritaties die zich hebben opgestapeld en kunnen leiden tot escalatie bij niet tijdige aanpak.

Ongeveer twee-derde van de aanmeldingen wordt succesvol afgerond door onze getrainde Buurtbemiddelaars. Hierdoor slagen we erin verdere escalatie te voorkomen.

Wat doet de vrijwillige Buurtbemiddelaar?

geslaagde bemiddelingen

in 2016

Buurtbemiddeling Walcheren bemiddelt bij ruzies of conflicten en gaat op zoek naar een werkbare oplossing voor alle partijen.

73%

Het lijkt me interessant om Buurtbemiddelaar te worden. Graag meld ik me aan voor een vrijblijvend gesprek.

Wij zoeken Buurtbemiddelaars. Iets voor u?

Ja, ik meld me  aan voor een oriënterend en vrijblijvend gesprek over het werk van Buurtbemiddelaar.

Copyright © BUURTBEMIDDELING WALCHEREN Stichting Welzijn Middelburg